ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามในประกาศ

Download (PDF, Unknown)