ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามในประกาศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23-วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ภายในเวลา 16.00 น. ผ่านทางอีเมล tusa.postgrads@gmail.com

Download (PDF, Unknown)