ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนช่วยเหลืออุทกภัย

ผู้มีรายชื่อได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย 2554 ตามประกาศด้านล่างนี้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้โอนเงินทุนเข้าบัญชี ของนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

Download (PDF, 95KB)