การสัมมนา หลักเกณฑ์และแนวทางในการศึกษารายบุคคล (สม.419)

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการศึกษารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชา สม.419
วันพุธที่ 11 เมษายน นี้ เวลา 11.30 – 13.30 น.
ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 ตึกคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Download (PDF, 474KB)