ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียน คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท)

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียน คัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ลงวันที่ 17 กันยายน 2555

ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนตามรายชื่อในประกาศ มาเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Download (PDF, 81KB)