เสวนาวิชาการ: ทำไมต้องไปไกรลาส

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับ
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ

ทำไมต้องไปไกรลาส

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555
เวลา 13. 30 – 16. 30 น.
ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ นักวิชาการทิเบตศึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิพันดารา
สมศักดิ์ อมรรัตนเสรีกุล (รอน แรมทาง) นักเขียน ช่างภาพสารคดี
ปิยฤทัย ปีโยพีระพงศ์ นักเขียนประจำนิตยสาร อ. ส. ท.

และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถาม – ตอบ ในช่วงท้ายของการเสวนา

ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 02 613 3203-5 ต่อ 19-22 หรือทางเฟซบุ้คของสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์