หนังสือ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 – พ.ศ.2555
ปก: ชุติมาศ เลิศศิรรังสรรค์

หนังสือที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


สารจากคณบดี [pdf]

คำนำ [pdf]
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

จินตกรรม-จินตนาการสุวรรณภูมิ

จินตกรรมและจินตนาการผ่านวัตถุสิ่งของ “สุวรรณภูมิ” [view]
พจนก กาญจนจันทร

จินตนาการ “สุวรรณภูมิ” [view]
พจนก กาญจนจันทร

สุวรรณภูมิในพิพิธภัณฑ์ของอาเซียน: การเมืองในห้องจัดแสดง [view]
อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล

คน สัตว์ สิ่งของ ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คนคือผู้สร้าง ผู้สะสม และให้ความหมาย [view]
พจนก กาญจนจันทร

คน สัตว์ สิ่งของ: ความหมายและความสัมพันธ์ไม่รู้จบ

อ่านข้อเขียนทั้งหมดในหัวข้อนี้ ได้ที่นี่ [view]

บทนำ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
อาคารพิพิธภัณฑ์ จันทนี เจริญศรี
ละอง-ละมั่ง: ซากของชีวิตและชีวิตของซาก สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
กรงต่อนกคุ่ม: สื่อท่องสองวัฒนธรรม อนุสรณ์ อุณโณ
ขวานฟ้า-ขวานหินขัด พจนก กาญจนจันทร
มนุษย์-พุทธ(เจ้า) พิเชฐ สายพันธ์
รัก-ยม จิราภา วรเสียงสุข
หลงใหลได้ปลื้ม (fetish for)….ลูกปัดทวาราวดี จุฬารัต ผดุงชีวิต
เงินพดด้วง ลลิตา อัศวสกุลฤชา
เชี่ยนหมากถมทอง อุรฉัตร์ อุมาร์
กล้อง: ภาพถ่ายและการถ่ายภาพ เดชาภิวัชร์ นพมิตร
เครื่องบดกาแฟแบบมือหมุน ดุษฎีพร ชาติบุตร
สังข์ โรจน์ คุณเอนก
ลมพัดแรง-แรงพัดลม ศรัณย์ ทองปาน
ปืนไฟ วันเฉลิม ชุมเกื้อ
เหรียญสงคราม: เกียรติยศและอุดมการณ์ อารีรัตน์ ปานจับ
ตราประทับกับการประทับตรา สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต
สุรา เมระยะฯ: มนุษย์กับเบียร์ในหน้าประวัติศาสตร์ “อารยธรรม” สลิสา ยุกตะนันทน์
สลากกินแบ่งรัฐบาล: ลุ้นเพื่อเรา พนันเพื่อชาติ สายพิณ ศุพุทธมงคล
เรื่องเล่าถึง บ่าวนมนาง กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์
โปสการ์ด: ภาพแทนความจริง อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล
เครื่องบดยา พรทิพย์ เนติภารัตนกุล
แกรมโมโฟน ศรุพงษ์ สุดประเสริฐ
ลูกคิด: ตรรกะทางความคิดของมนุษย์ที่ (กำลัง) หายไป ธีระ สินเดชารักษ์
ระบอบพิมพ์ดีด: คน อักษร แป้นพิมพ์ และสังคม ยุกติ มุกดาวิจิตร
เขียนแล้วลบ ลบแล้วเขียน ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล
“สนใจใคร่รู้”: ตู้ วัตถุ และชีวิตพิพิธภัณฑ์ พรรณราย โอสถาภิรัตน์