ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร : ดาวน์โหลด
ใบสมัคร : ดาวน์โหลด

Download (PDF, Unknown)