ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะฯ และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารฯ

Download (PDF, 446KB)