ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

Download (PDF, 428KB)