การเมืองเรื่องความปกติ: 
ว่าด้วยทรงผม เพศ เกษตรกร และความเป็นไทย

อนุสรณ์ อุณโณ

ปรับปรุงจากปาฐกถาของผู้เขียนหัวข้อ “การเมืองเรื่องความปกติ” 

ในกิจกรรม “นิทรรศการการเมือง 2556” โดย กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย
วันที่ 14 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านในรูปแบบ html ได้ที่เว็บไซต์ ประชาไท
“การเมืองเรื่องความปกติหรือธรรมดาสามัญหรือว่าปฏิบัติการอำนาจในประเด็นดังกล่าวจึงไม่ได้มีเพียงด้านเดียว มันไม่ได้เป็นเพียงการกดขี่ครอบงำ เก็บกดปิดกั้น หรือเบียดขับกีดกันอย่างง่าย หากแต่ยังเป็นการผนวกรวมและเปิดโอกาสให้กับการท้าทายจากภายในในเวลาเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถอาศัยเป็นช่องทางในการตอบสนองวัตถุประสงค์ของบุคคล และช่วยให้บุคคลสามารถกระทำการได้อย่างมีประสิทธิผลได้ด้วย นอกจากนี้ ความเป็นปกติหรือความธรรมดาสามัญยังสามารถเป็นกลวิธีทางการเมืองจากฟากของผู้ด้อยกว่าหรือมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าได้ จะเผชิญหน้ากับการเมืองประเภทนี้ได้อย่างเท่าทันก็ต้องเข้าใจความยอกย้อนซ่อนเงื่อนของมันดังกล่าวให้ได้ในเบื้องต้น”


Download (PDF, 105KB)