ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

การประชุมประชาคม
คณะอนุกรรมการเตรียมการประชุมประชาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ มธ.ศูนย์รังสิต

ร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 9.00-15.00 น.
ท่าพระจันทร์ ณ ห้องสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 3
ศูนย์รังสิต ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาฯ

Download (PDF, 1.22MB)