รายงานผลการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีได้ดำเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัดนี้คณะอนุกรรมการได้รายงานผลการรับสมัครและการเสนอชื่อ ตามเอกสารแนบ ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิกที่นี่

Download (PDF, 333KB)