ขอเชิญร่วมบริจาคกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์


ขอเชิญร่วมบริจาค กองทุนกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ที่

เลขที่บัญชี 475-0-27615-4 ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยหลังบริจาคกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อม ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอรับเอกสารลดหย่อนภาษี
มาที่ คุณมนธิรา เพ็งจันทร์
email : pmonthira2518@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-696-5869 คุณมนธิรา
ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุน