ความร่วมมือไทย-ปากีสถาน

ดร.อับดุล ซาหมาด (Dr. Abdul Samad) ผู้อำนวยการโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งไคเบอร์ ปักตุนฮวา เมืองเปชวาร์ ปากีสถาน และ อิมราน โชเกต
เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี คณบดีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย-ปากีสถาน การจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาที่ประเทศปากีสถาน (พฤษภาคม 2563)
รวมถึงความร่วมมือกับทางคณะฯ ในการจัดนิทรรศการและงานสัมนาวิชาการเกี่ยวกับ “มรดกวัฒนธรรมพุทธศาสนาคันธาระ” ในปี พ.ศ.2565