บรรยากาศเสวนาวิชาการครั้งที่ 2 “การไหว้พระธาตุของคนไทยในปัจจุบัน”

กิจกรรมของ “No Man’s Land: คน สัตว์ สิ่งของ” ชุดเสวนาวิชาการนับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย อาจารย์ ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์) ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์)

ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม