ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

Download (PDF, 116KB)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและตัวอย่างการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษา

[คลิกที่นี่] เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
[คลิกที่นี่] เพื่อดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลประวัตินักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์