มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 2

Download (PDF, 144KB)

ยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบวันที่ 20 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืม วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

ยื่นแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่