ขอเชิญร่วมฟังการแถลงนโยบาย

ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้กำหนดให้ผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาฯ ซึ่งมีเพียง 1 ท่าน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ แถลงแนวทางการบริหารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสรรหาและประชาคมของคณะฯ
ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมฟังการแถลงแนวทางการบริหาร
คณะสังคมวิทยาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

Download (PDF, 138KB)