เลื่อนการประกาศผลการออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเลื่อนการประกาศผลการตัดสินออกไปเป็นวันที่ 11 มีนาคม 2559 รายละเอียด ดังนี้

Download (PDF, 1.13MB)