ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 51 ปี

Establish_51

โปสเตอร์: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 51 ปี (2508-2559)

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องโถงบริเวณหน้าห้องอเนกประสงค์
ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.
ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.
พิธีทางศาสนา

10.00 – 12.00 น.
สัมมนาวิชาการ “สนามเด็กเล่น” การนำเสนอผลงานวิจัยรายบุคคลระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 16.30 น.
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การใช้ละครในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยทางสังคมวิทยา