ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์

pr_student_sociology

pr_student_social reserch

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 309 ชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดังนี้

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตร การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้โปรแกรม One Search

Section 1 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
Section 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

[คลิกที่นี่] เพื่อตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าเรียน


สาขาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

หลักสูตร การสืบค้นและอ้างอิงเอกสารด้วยโปรแกรม Endnote

Section 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
Section 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

[คลิกที่นี่] เพื่อตรวจสอบรายชื่อก่อนเข้าเรียน