การจดทะเบียนสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA)

สมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม (SASA) ขอแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งสมาคมฯ ว่า ขณะนี้สมาคมฯ ได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ กาญจนพันธ์ุ เป็นนายกสมาคม สำหรับรายนามผู้เป็นกรรมการสมาคมฯ ชุดก่อตั้งนี้ สามารถดูได้จากหน้าที่ 2 ของ “ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม” ด้านล่าง

เป้าหมายหลักของสมาคมก็เพื่อ ส่งเสริมการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเผยแพร่ความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และเป็นศูนย์กลางการประสานงานทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับองค์กรด้านนี้ทั้งในและต่างประเทศ

ในเบื้องต้น สมาคมฯ กำลังดำเนินการวิจัยสถานะความรู้และการเรียนการสอนด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในประเทศไทย เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนากรอบมาตรฐานความรู้ด้านนี้ในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในภูมิภาคนี้ต่อไป

สมาคมฯ มีที่ตั้งอยู่ ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (อาคารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทุกท่านสามารถติดตามเรื่องการสมัครสมาชิก กิจกรรมและข่าวสารเบื้องต้นได้ทาง facebook page ของสมาคมฯ


Download (PDF, 94KB)