การใช้ภาษาเพื่อสั่งสอนและปลุกสำนึกให้รักชาติจากบทภาพยนตร์ เรื่อง “ขุนรองปลัดชู”

บทความในโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนาม+ ลำดับที่ 2

การใช้ภาษาเพื่อสั่งสอนและปลุกสำนึกให้รักชาติจากบทภาพยนตร์ เรื่อง “ขุนรองปลัดชู”
โดย พาขวัญ สตัมภรัตน์
นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปรับปรุงจากรายงานในการศึกษารายวิชา ม.221 มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

Download (PDF, 2.6MB)