ภาษาห้องน้ำสาธารณะ

บทความในโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนาม+ ลำดับที่ 1

ภาษาห้องน้ำสาธารณะ
โดย คมสัน พรมรินทร์
นักศึกษาปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปรับปรุงจากรายงานในการศึกษารายวิชา ม.221 มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

[issuu width=880 height=540 shareMenuEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120716142001-f76fc94b687a4fb68c992a4e32a03c7a name=khomsan-2012 username=tusocant tag=culture unit=px v=2]