เวทีวิชาการของนักศึกษา

เวทีวิชาการของนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ในระดับปริญญาตรีประกอบด้วย สัมมนาวิชาการประจำปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทั่วประเทศ

และ อาศรมเสวนา ว่าด้วยประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่ ภายใต้ชายคา “อาศรมสังคมวิทยามานุษยวิทยา″ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

สุนทรียศาสตร์และการเมืองของสิ่งไร้รสนิยม

บันทึกจากการเสวนา “จาก Gangnam Style กลายมาเป็นกำนันสไตล์” 26 กันยายน 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ รังสิต

การสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2555 หัวข้อ “สู่สนาม:เริ่มต้นการเดินทางของนักสังคมวิทยา/มานุษยวิทยาฝึกหัด”

สังคม/วัฒนธรรมร่วมสมัย: ข้อเสนองานวิจัยทางมานุษยวิทยา

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ “สังคม/วัฒนธรรมร่วมสมัย: ข้อเสนองานวิจัยทางมานุษยวิทยา” 20 เมษายน 2555 9.30-17.30 น.

บันทึกจากการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 11

วันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ.2555 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ สาขาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เคาะกะลาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร นำเสนอในการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 3 มีนาคม 2555

สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554

22-23 ธันวาคม 2554 สัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 “เรื่องระหว่างทาง: หลากบันทึกเรื่องราวก่อน/กว่าจะถึงปลายทางในการวิจัยทางสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา”