TUmuseum25

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คน สัตว์ สิ่งของ: ความหมายและความสัมพันธ์ไม่รู้จบ

เรื่องเล่าเกี่ยวกับสิ่งของ 25 +1 ชิ้น ที่จะได้อ่านต่อไปนี้ ถือเป็นการชุบชีวิตและให้ความหมายแก่สิ่งของจำนวนหนึ่งจากคลังสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ภายหลังน้ำท่วมใหญ่ ผู้เขียนเลือกของแต่ละชิ้นโดยสมัครใจพร้อมกับเล่าเรื่องถึงของชิ้นนั้นๆ ผ่านผัสสะ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดของตนเอง เรื่องราวที่ปรากฎจึงเป็นทั้งเรื่องสิ่งของและเรื่องของผู้เล่าเองด้วยเช่นกัน

สุวรรณภูมิในพิพิธภัณฑ์ของอาเซียน: การเมืองในห้องจัดแสดง

บทความโดย อุดมลักษณ์ ฮุ่นตระกูล จากหนังสือ 25 ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530-2555

จินตนาการ “สุวรรณภูมิ”

บทความโดย พจนก กาญจนจันทร จากหนังสือ 25 ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530-2555

จินตกรรมและจินตนาการ ผ่านวัตถุสิ่งของ “สุวรรณภูมิ”

บทแนะนำวัตถุจัดแสดงในชุด จินตกรรม-จินตนาการ “สุวรรณภูมิ” โดย พจนก กาญจนจันทร

คนคือผู้สร้าง ผู้สะสม และให้ความหมาย

บทแนะนำวัตถุจัดแสดงในชุด “คน สัตว์ สิ่งของ ในพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” โดย พจนก กาญจนจันทร

หนังสือ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 – พ.ศ.2555

“ระยะเวลา 25 ปี ถือเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ….เป็นโอกาสเหมาะสมสำหรับการทบทวนอดีต คาดการณ์อนาคตด้วยความหวัง โดยเชื่อมั่นว่าปัจจุบันจะเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญเพื่อบรรลุถึงภาระกิจที่มุ่งหวังไว้แต่เดิม” –สุดแดน วิสุทธิลักษณ์

จินตกรรม-จินตนาการ “สุวรรณภูมิ”

สัมมนาวิชาการและนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 14 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

คน สัตว์ สิ่งของ ในสุวรรณภูมิ: 25 ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ (พ.ศ.2530-2555)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่าและมิตรสหาย ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมกันรื้อฟื้นชีวิตและความหมาย ให้กับบรรดาสิ่งของในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2555 นี้