คน สัตว์ สิ่งของ ในสุวรรณภูมิ: 25 ปีพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ (พ.ศ.2530-2555)ตามตำนานเรื่อง “น้ำท่วมโลก” ของกลุ่มวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือสุวรรณภูมิ เล่าไว้ในทำนองเดียวกันว่า ในอดีตอันไกลโพ้น หลังจากฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน โลกก็มีแต่เพียงฟ้ากับน้ำ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็แทบจะสูญไปจากโลกใบเดิม

เมื่อน้ำค่อยๆ แห้งลงจนเห็นผืนดินอีกครั้งหนึ่ง ในกาลนั้น คนกลุ่มใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้น พร้อมๆ กับสัตว์ และสิ่งของ อันเป็นที่มาของการเริ่มต้นวิถีชีวิต-วัฒนธรรมของมนุษย์ครั้งใหม่ ที่ค่อยๆ แพร่ขยายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนต่างๆ ของสุวรรณภูมิ

ปี พ.ศ.2544 หลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ เหนือบริเวณที่ราบภาคกลาง ปทุมธานี และมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก็แทบจะมีแต่ฟ้ากับน้ำ

จนเมื่อน้ำลดระดับลง การเริ่มต้นของวิถีชีวิตก็กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาส ครบรอบ 25 ปี การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ที่ศูนย์รังสิต ขอเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่าและมิตรสหาย ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมกันรื้อฟื้นชีวิตและความหมาย ให้กับบรรดาสิ่งของในการสะสมของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ด้วยการเลือกสิ่งของชิ้นใดชิ้นหนึ่งตามความประสงค์ (จากภาพใน ลิงค์นี้) แล้วให้ชีวิตและความหมายแก่ของชิ้นนั้นด้วย “การเขียน” เรื่องราวสั้นๆ หนึ่งหน้ากระดาษ (ไม่จำกัดรูปแบบและศิลปะของการเขียน)

หากท่านใดไม่พึงพอใจในบรรดาสิ่งของที่คัดสรรมาให้เบื้องต้นนี้ ขอเชิญชวนให้ท่านติดต่อกับเราเพื่อร่วมกันค้นหาสิ่งของอื่นๆ ที่กำลังรอคอยการให้ความหมายและการเขียนถึงจากท่าน

ข้อเขียนดังกล่าวจะได้รับการรวบรวมเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในเวบไซต์ของพิพิธภัณฑ์ฯ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ฯ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2555 นี้


UPDATE: อ่านข้อเขียนเกี่ยวกับสิ่งของ 25 +1 ชิ้น ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ ที่นี่