ชุดโครงการเสวนาวิชาการ “สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเมือง”

วันที่ 1, 8, 22 และ 29 กันยายน 2563
ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กรุงเทพฯ เมืองฟ้า

การสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560
พุธที่ 19 กันยายน 2561 | เวลา 9.30-15.30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ชวนถก-ชวนคิด สังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

การสัมมนาวิชาการประจำปี ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. 2560
พฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 | เวลา 13.30-17.30 น.
ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เรื่องที่พิพิธภัณฑ์(อาจ)ไม่ได้เล่า?

เสวนาวิชาการเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์สากล | ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2560 | 14.00-17.00 น.
ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช สถาบันไทยคดีศึกษา ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์

1 2