การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี

หนังสั้นแนะนำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. คลิกที่นี่

 • หลักสูตรปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 • หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ)

  • โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559
   ดาวน์โหลดใบสมัคร [pdf]
   เอกสารการชำระค่าสมัคร [pdf]

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

   [คลิกที่นี่] เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

   ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่

   เข้าไปที่ Website ของ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ดังนี้
   1. หัวข้อนักศึกษาใหม่
   2. ค้นหาเลขทะเบียน นศ. ใหม่ จากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ – นามสกุล
   3. ให้นำ เลขทะเบียนนักศึกษาและรหัสผ่าน Login เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

   [คลิกที่นี่] เพื่อดูตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

   การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2559

   กำหนดวันสอบ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
   [คลิกที่นี่] อ่านข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบฯ

  ระดับบัณฑิตศึกษา

  ปริญญาโท

 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม

 • หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา

 • ปริญญาเอก

 • หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา