ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ (Direct Admission)

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565

กรอกใบสมัคร และ ส่งเอกสารประกอบการสมัคร [ Google Form ]

  • ดาวน์โหลดแผ่นพับ
  • ดาวน์โหลดประกาศ
  • Download (PDF, Unknown)