ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามในประกาศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25-วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ภายในเวลา 16.00 น. ผ่านทางอีเมล tusa.postgrads@gmail.com

Download (PDF, Unknown)