ประกาศผลสอบข้อเขียน (ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลสอบข้อเขียน (มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์) ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามในประกาศ

Download (PDF, Unknown)