เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2557

2014-PG-admission-poster

รายชื่อหนังสือและเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้า
ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2557


1. วิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์ (100 คะแนน)

ให้เลือกอ่านบทความ 1 เรื่อง จากบทความ 2 เรื่องที่กำหนด

 • Berger, John.1972. “Understanding a Photograph.” In Selected Essays and Articles: The Look of Things UK: Penguin Books Ltd. 1-3.
 • Thomas, Julian. 2004. “History and Nature” In Archaeology and Modernity London and New York: Routledge. 78-95.

 • 2. วิชาความรู้ทางการวิจัย (100 คะเเนน)

  ให้อ่านบทความ 1 เรื่อง

 • Freidenberg, Judith. 1998. “The Social Construction and Reconstruction of the Other: Fieldwork in El Barrio” In Anthropology Quarterly Vol.71, No.4, 169-185.

  หมายเหตุ

   1) เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่นๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
   2) ติดต่อขอถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้นได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2804 (คุณศิริภัทร)