โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดการรับเข้าศึกษาในคณะสังคมวิทยาฯ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (ฉบับเปลี่ยนสถานที่สัมภาษณ์)

Download (PDF, 446KB)

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Download (PDF, 986KB)