ขอเชิญนักศึกษาแจ้งความจำนงเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี 2559

ด้วยคณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี 2559

นักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณอัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ (พี่ลี้) ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต
ภายในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้

Scholarship

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่