ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมแจ้งความจำนงเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อรับพระราชทานทุนอานันทมหิดล ประจำปี 2560

บัณฑิตเกียรตินิยมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จบการการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี ยื่นใบสมัครได้ที่ คุณอัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ (พี่ลี้) ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 มธ.ศูนย์รังสิต ภายในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียด ดังนี้

Download (PDF, 329KB)

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่