รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน: ทุนค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ปีการศึกษา 2563

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่สอบผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาเป็นปีแรกตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 เพื่อขอรับทุนส่งเสริมการวิจัย ความเป็นนานาชาติและการศึกษา (ทุนเต็มจำนวน: ทุนค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังประกาศ

ประกาศรับสมัครทุนระดับปริญญาโท อ่าน

ประกาศรับสมัครทุนระดับปริญญาเอก อ่าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)