ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับ “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับ “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” (ทุนค่าจดทะเบียนเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

Download (PDF, 530KB)