ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับ “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับ “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” (ทุนค่าจดทะเบียนเเละค่าธรรมเนียมการศึกษา) ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

Download (PDF, 694KB)

อ่านเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” (ทุนค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร “ทุนการศึกษาเต็มจำนวน” (ทุนค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา) ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561
คลิกที่นี่