ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก และลำดับที่ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

Download (PDF, 52KB)