ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) โดยดำเนินการทดสอบส่วนข้อเขียน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 และวันที่ 29 ตุลาคม 2555ไปแล้ว นั้น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน ดังปรากฏในประกาศ

ให้ผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียนตามรายชื่อและตำแหน่งข้างต้น มาเข้ารับการทดสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Download (PDF, 62KB)