ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

Download (PDF, Unknown)