ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) 

ประกาศ: download  ประกาศ

Download (PDF, Unknown)