ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา (ระดับวุฒิปริญญาโท) ครั้งที่ 3/2566

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา (ระดับวุฒิปริญญาโท) ครั้งที่ 3/2566 

ประกาศรับสมัคร: download announcement
ใบสมัคร: download pdf | docx
หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล: download pdf

Download (PDF, Unknown)