ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

ตามที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา โดยดำเนินการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงแจ้งผลมาตามประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555

Download (PDF, 68KB)