ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

ประกาศคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อในประกาศ มาเข้ารับการคัดเลือกตามกำหนดการแนบท้ายในประกาศ

Download (PDF, 335KB)