ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

ให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามรายชื่อในประกาศ มาเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต


Download (PDF, 34KB)