คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา (ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2555)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ภายใต้กฎหมายเดิม) ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2555

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2555

ดาวน์โหลดใบสมัคร [word document]


Download (PDF, 123KB)