ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ครั้งที่ 2/2566 

ประกาศรับสมัคร: download announcement
ใบสมัคร: download pdf | docx

Download (PDF, Unknown)